Oferta

Usługi psychologiczne- psychoterapia, rozwój i szkolenia

 • konsultacje psychologiczne celem poznania osoby i zaproponowania jak najlepszej formy pomocy psychologicznej czy psychoterapeutycznej adekwatnie do potrzeb i zgłaszanego problemu osoby – czas konsultacji 50 minut, koszt 120zł
 • psychoterapia skoncentrowana na rozwiązaniach- czas terapii 50 minut, koszt 120zł
 • psychoterapia indywidualna – praca w nurcie integracyjnym – czas wizyty 50minut, koszt 120zł
 • psychoterapia par, rodzin i dzieci – czas wizyty 75minut, koszt 180zł
 • warsztaty i szkolenia z umiejętności interpersonalnych – indywidualnie ustalany czas trwania warsztatów i ich koszt
 • praca nad rozwojem własnym – czas wizyty 50 minut, koszt 120zł

Badania psychologiczne

 • badania z zakresu psychologii transportu:
  – kandydatów do uzyskania prawa jazdy zawodowego lub pozwolenia do kierowania tramwajem,
  – kierowców zawodowych i kierujących tramwajem,
  – kandydatów oraz instruktorów i egzaminatorów,
  – kandydatów oraz osoby kierujące pojazdem uprzywilejowanym i/lub przewożącym wartości pieniężne,
  – kierowców, którzy przekroczyli liczbę punktów karnych- na podstawie oryginału lub za potwierdzeniem oryginału przez urzędnika decyzji o skierowaniu,
  – kierowców jadących pojazdem po alkoholu lub innym środku psychoaktywnych- na podstawie oryginału lub za potwierdzeniem oryginału przez urzędnika decyzji o skierowaniu,
  – kierowców będących sprawcami wypadków drogowych – na podstawie oryginału lub za potwierdzeniem oryginału przez urzędnika decyzji o skierowaniu,
  – kierowców zawodowych skierowanych przez lekarza
  Koszt badania 150zł (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 roku).
 • badania w zakresie medycyny pracy na podstawie skierowania od lekarza- stanowiska wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej koszt 80zł
 •  badanie kierowcy kat. B na podstawie skierowania od lekarza medycyny pracy- koszt 110zł
 • badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń – koszt 250zł
 • badania kwalifikowanych pracowników ochrony i/lub detektywów – koszt 150zł
 • badania z zakresu stanowisk sędziego/komornika/prokuratora itp. – koszt 150zł
 • badania strażników gminnych (miejskich) – koszt 150zł
 •  badania stanowisk górniczych – koszt 100zł
 • konsultacja celem wydania zaświadczenia psychologicznego do operacji bariatrycznej – koszt 150zł
 • diagnoza psychologiczna- koszt uzależniony od celu diagnozy